Protetika

Fiksne i mobilne nadoknade bezubih prostora vilica. Protetika predstavlja oblast stomatologije koja se bavi nadoknadom bezubih prostora vilica ili kruničnog dela zuba. Protetski rad može biti fiksni , mobilni i kombinovani. Visoka estetika radova je nešto po čemu se naša ordinacija posebno izdvaja.