Hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi vađenjem zuba, zaostalih korenova,impaktiranih umnjaka, operacija korena zuba i hirurškom korekcijom gingivalnih i koštanih defekata.