Lečenje zuba

U slučajevima kada uznapredovali karijes ili trauma zuba prouzrokuju oboljenja zubne pulpe, neophodno je sprovesti lečenje zuba – endodontsku terapiju zuba.

Naša ordinacija koristi najsavremenije aparate za precizno odredjivanje dužine i mašinsku obradu kanala korena. Medikamenti koji se koriste za obradu i definitivno punjenje kanala, pripadaju najnovijoj generaciji.